Regelgeving

Voldoen aan regelgeving

In onze cv verificatie processen staat het waarborgen van de privacy van kandidaten voorop.. Met de invoering van de wet bescherming van persoonsgegevens is de regelgeving strikter geworden en zijn sancties op overtredingen hoger. Een Streepje Voor hanteert de juiste procedures, zodat altijd in overeenstemming met de wet wordt gehandeld. Onze werkwijze is eerder opgenomen in het register van het College Bescherming Persoonsgegevens (pdf).

Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Het onderzoeken van het studie- en werkverleden is in de wet en regelgeving  geregeld. Uiteraard moeten de belangen van de sollicitant worden gewaarborgd door het betrachten van grote zorgvuldigheid tijdens het sollicitatieproces. Anderzijds is het verkrijgen van informatie omtrent de persoon van de sollicitant, zijn integriteit, zijn opleidingen en werkverleden voor u als de aspirant werkgever van groot belang om te kunnen selecteren en risico’s zo veel mogelijk te beperken. Maakt bij u voortaan ook de cv verificatie deel uit van de sollicitatieprocedure?

NVP sollicitatiecode

De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (NVP) geeft al jaren de Sollicitatiecode uit. Dat gebeurt in samenspraak met de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van vakbonden en werkgeversorganisaties. De NVP wil met de code een handvat bieden voor een ‘transparante en eerlijke werving- en selectieprocedure’. In oktober 2006 is de code herzien. De nieuwe sollicitatiecode geeft veel aandacht aan de noodzaak van eerlijkheid. Zo moet de sollicitant nu informatie geven die een ‘waar en getrouw beeld geeft van zijn vakbekwaamheid’. Ook mag de sollicitant geen relevante informatie achterhouden. Ook de regels voor antecedentenonderzoek zijn uitgebreid. Zo mag er alleen informatie worden opgehaald die verband houdt met de functie. Ook mag de privacy van de sollicitant niet onevenredig worden geschaad.

Privacy Reglement.

Het privacy reglement van Een Streepje Voor, waarvan in november 2018 de volledige activiteiten ongewijzigd zijn overgenomen door Madrisa, voldoet geheel aan de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens en de sollicitatiecode van de NVP.

 

Share