Waarom CV verificatie?

  • CV Verificatie neemt de werkgever de zorg voor de CV verificatie uit handen. U kunt zich concentreren op de sollicitatiegesprekken.
  • CV Verificatie verhoogt de kwaliteit van werving en selectie.
  • CV Verificatie is preventie bij de voordeur.

Een Streepje Voor BV zorgt voor een CV verificatie en keurmerk tbv werving en selectie van een sollicitant 

Een Streepje Voor werkt snel en gedegen. Een Streepje Voor is eenvoudig in te schakelen en zeer betaalbaar. Een Streepje Voor is onafhankelijk en werkt uitsluitend met toestemming van de sollicitant.

Kwaliteit

Met onze cv verificatie verhoogt u de kwaliteit van het Werving&Selectie-proces. U neemt immers beslissingen op basis van getoetste informatie.

Kostenreductie

Een verkeerde aanname kost veel geld. Denk alleen al aan de kosten voor ontslag, opnieuw werven en inwerken.

Een zorg minder

Met de inschakeling van Een Streepje Voor waarborgt u de privacy van de sollicitant. Wij zorgen ervoor dat de verificatie plaatsvindt volgens de Wet op de Bescherming van de Persoonsgegevens.

Voorkomen imagoschade

Een verkeerde aanname schaadt het vertrouwen van uw medewerkers en uw klanten in de onderneming. De verloren productiviteit heeft een negatief effect op de motivatie. Klanten zullen twijfelen aan de professionaliteit van uw organisatie.

Procedure

• Wij ontvangen uw opdracht om het cv te verifiëren.

• De kandidaat tekent de toestemmingsverklaring.

• Wij verifiëren identiteits,- opleidings- en ervaringsgegevens.

• U ontvangt onze rapportage.

Share